KGS Treenikirjaopas

KGS Treenikirja on urheilijan valmennuksen suunnitteluun ja seurantaan tarkoitettu ohjelma. Perusajatukseltaan se on kattava harjoituspäiväkirja, jota myös valmentaja pääsee katsomaan. Valmentaja voi myös tehdä valmiit harjoitusohjelmat KGS-treenikirjan kautta urheilijalle toimitettaviksi suunnitelmiksi.

Harjoituspäiväkirja


Harjoitusnäkymästä nähdään kuukauden harjoitukset sekä yhteenvetotiedot. Näkymässä on myös viestikentät, joilla ryhmän jäsenet voivat viestiä keskenään.

Muokkaus


Harjoituksen muokkausnäkymässä täytetään harjoituksen perustiedot, kuten otsikko, päivämäärä ja aika, kuin myös harjoituksen kesto, fiilis ja mietteet. Harjoituksen tilastollista seuraamista varten, määritellään harjoitteita. Harjoitteen määräksi annetaan lukuarvo, joka voi olla myös yksinkertainen lauseke, kuten 3*6*20. Harjoitus voidaan kopioida sellaisenaan toiselle päivälle. Tällöin kesto, fiilis ja mietteet eivät kopioidu.

Graafi


Harjoittelua seurataan myös graafisesti. Viikottainen yhteenveto näytetään harjoitetyypeittäin värikoodeilla. Palkin korkeus on suhteellinen. Korkeudet suhteutetaan näytettävän jakson aikana kyseisen harjoitetyypin suurimman harjoituskuorman mukaisesti.

Harjoituskertymä


Harjoituskertymä kertoo harjoitusvaikutuksen graafina ja suhteellisena numerotietona. Jokaiselta päivältä piirretään oma palkkinsa, mutta tähän kerrytetään edellisten päivien kuormaa valituilta päiviltä. Edellisten päivien kuorman vaikutus heikkenee jokaisen päivän osalta. Numeraalisessa taulukossa näytetään suhteellinen harjoituskertymä kuukauden jaksolta suhteutettuna näytettävän jakson kovimman harjoituskuukauden mukaan. Harjoitustyyppikohtainen suhteutus tapahtuu samoin, kuin graafissa.

Yhteenvedot


Valmentaja näkee yhdeltä näytöltä kaikkien urheilijoiden viikottaiset harjoitusyhteenvedot. Valmentaja näkee myös jokaisen urheilijan harjoituspäiväkirjan.

Paikallaolo


Valmentaja voi seurata urheilijoiden paikallaoloa harjoituksissa. Nämä harjoitukset eivät vastaa harjoituspäiväkirjan merkintöjä.

Hallinta


Hallinta-liittymästä valmentaja pääsee määrittelemään ryhmänsä, ryhmään kuuluvat urheilijat sekä ryhmän harjoitustyypit.

Valikko

Kajaani Game Studios Ltd
Rauhalantie 5
87830 Nakertaja, Finland
info@kajaanigamestudios.com
Tel. +358 40 556 0081